Người dùng tức giận vì bản cập nhật Windows 10 October tự động xóa file trong máy tính

windows10

Mọi thứ tồi tệ hơn khi việc khôi phục cài đặt không thể giúp những người dùng này lấy lại các file dữ liệu đã bị xóa.

người dùng nổi giận
Gửi tới bất kỳ ai đang update Windows. Nếu như bạn có dữ liệu được lưu trong thư mục người dùng mà không phải OneDrive, bản cập nhật sẽ xóa mọi thứ. Do đó nếu thư mục Documents hoặc Pictures của bạn không có biểu tượng OneDrive, hãy di chuyển chúng ngay lập tức.

Bản cập nhật lớn Windows 10 October đã chính thức ra mắt hai ngày trước, với nhiều tính năng mới rất hấp dẫn như Your Phone hay Dark Theme. Tuy nhiên trang công nghệ MSPowerUser đã báo cáo một số trường hợp người dùng cho biết rằng bản cập nhật Windows 10 October dường như đã tự động xóa các file tài liệu của họ, gồm cả file nhạc và ảnh trong máy tính.

Máy tính của tôi đã tự động tải về bản cập nhật Windows 10 mới nhất. Trong suốt quá trình đó, nó không kết nối với thư mục Documents của tôi, sau đó bản cập nhật đã tự giải nén các file cài đặt của nó và chèn lên các dữ liệu của tôi. Tôi thực sự rất tức giận.

Có vẻ như vấn đề này liên quan đến ứng dụng lưu trữ OneDrive của Windows 10. Một người dùng cho biết các file tài liệu trong thư mục Documents không có biểu tượng OneDrive sẽ bị tự động xóa hết, khi bạn cài bản cập nhật Windows 10 October.
Mọi thứ tồi tệ hơn khi việc khôi phục cài đặt không thể giúp những người dùng này lấy lại các file dữ liệu đã bị xóa. Do đó, bạn nên sao lưu các dữ liệu quan trọng của mình vào ứng dụng OneDrive hoặc bất kỳ dịch vụ đám mây nào nào, trước khi Windows 10 bắt buộc bạn phải cài đặt bản cập nhật Tháng 10.
Nguồn mspoweruser

Leave a Reply

Your email address will not be published.